Typtien: cursus leren typen

Typtien: cursus leren typen

Voor kinderen met lees- en schrijfproblemen kan het gebruik van een computer een oplossing bieden. Hiervoor is het vlot kunnen typen wenselijk. Via de Typtien methode kunnen kinderen blind leren typen zonder tijdsdruk en met behulp van verscheidene inputs (visueel, auditief, tactiel, …).

Tweemaal per jaar, tijdens de paasvakantie en de herfstvakantie, zijn kinderen vanaf 9 jaar welkom voor een Typtien cursus, mits voldoende inschrijvingen. De lesmomenten vinden elke voormiddag gedurende één week van maandag tot vrijdag plaats. De kostprijs bedraagt €150 waarbij een Typtienboekje en dagelijks fruit met drankje zijn inbegrepen.

Schrijf je kind in voor een Typtiencursus