Taalmaatjes: ouderbegeleiding bij spraak- en taalproblemen

Taalmaatjes: ouderbegeleiding bij spraak- en taalproblemen

Taalmaatjes is een nieuw ouderbegeleidingsprogramma voor ouders van kinderen met spraak- en taalontwikkelingsproblemen.

Onderzoek toont aan dat logopedische taaltherapie veel meer effect heeft als ouders – naast de therapie – ook gecoacht worden en specifieke tips en adviezen aangereikt krijgen om de taal van hun kind thuis zo optimaal mogelijk te stimuleren.

In deze oudercursus trainen we verschillende vaardigheden onder begeleiding van een logopedist. Zo gaan we binnen vier bijeenkomsten in groep samen op zoek naar hoe je als taalmaatje van je kind de taal nog meer kunnen ondersteunen en verruimen!

Hou onze website in de gaten, binnenkort verschijnt hier meer informatie omtrent deze cursus.