Typtien: cursus leren typen

Voor kinderen met lees- en schrijfproblemen kan het gebruik van een computer een oplossing bieden. Hiervoor is het vlot kunnen typen wenselijk. Via de Typtien methode kunnen kinderen blind leren typen zonder tijdsdruk en met behulp van verscheidene inputs (visueel, auditief, tactiel, …).

Tweemaal per jaar, tijdens de paasvakantie en de herfstvakantie, zijn kinderen vanaf 9 jaar welkom voor een Typtien cursus, mits voldoende inschrijvingen. De lesmomenten vinden elke voormiddag gedurende één week van maandag tot vrijdag plaats. De kostprijs bedraagt €150 waarbij een Typtienboekje en dagelijks fruit met drankje zijn inbegrepen.

Klik hier om uw kind in te schrijven voor een Typtiencursus

Aanmelden en tarieven

Wij starten altijd met een intake gesprek met de cliënt en zijn/haar naaste familieleden. Hier proberen we meer te weten te komen over het eigenlijke probleem. Daarnaast worden al enkele praktische zaken omtrent het onderzoek en de terugbetaling uitgelegd.

Indien nodig, plannen we een datum voor een onderzoek. De duur van het onderzoek hangt af van het probleem dat de cliënt ervaart. Dit onderzoek is nodig voor ons als therapeuten om een goed beeld te krijgen van de cliënt maar ook om een terugbetaling te kunnen bekomen. Naargelang de problemen en uw mutualiteit, worden deze bedragen deels terugbetaald.

Tenslotte wordt een moment vastgelegd om de resultaten van het onderzoek en de mogelijkheden in verband met terugbetaling te bespreken. Er wordt ook beslist of logopedische therapie al dan niet nodig is.

Aanmelden is mogelijk op verschillende manieren.

Tarieven Logopedie

60 min intake gesprek – €45
30 min onderzoek – €31,75
60 min bespreking onderzoek – €45
30 min therapie – €23,25
60 min therapie – €46,75
Huisbezoeken – €0,35/km bovenop de tarieven voor therapie

Tarieven Katrien Eerdekens (niet geconventioneerd)

60 min stemonderzoek met verslag – €100
30 min stemtherapie – €25

Annuleren – verplaatsen afspraken

Afspraken dienen minstens 24 uur  voor de afspraak geannuleerd te worden. Later dan dat worden annulaties aangerekend als consultatie.

Neurogene spraak- en taalstoornissen

Als gevolg van een niet-aangeboren hersenletsel (door trauma, beroerte, …) kunnen personen problemen vertonen met het begrijpen en produceren van taal (afasie) en/of het uitspreken van de taal (dysartrie en dyspraxie). Wij begeleiden deze cliënten zowel op de praktijk als aan huis.

De huisbezoeken vinden plaats in de regio Antwerpen (2000, 2018, 2020), Borgerhout, Deurne, Berchem en Wilrijk. Er wordt een kilometervergoeding aangerekend van €0,35 per kilometer.

Slikstoornissen

Slikproblemen bij volwassenen kunnen ontstaan omwille van een trauma of beroerte, maar ook door dementie, de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, ALS, hoofd- en halskanker, … . U kan bij ons terecht voor een slikevaluatie met een adviesgesprek en sliktherapie. Deze cliënten behandelen wij zowel op de praktijk als aan huis.

De huisbezoeken vinden plaats in de regio Antwerpen (2000, 2018, 2020), Borgerhout, Deurne, Berchem en Wilrijk. Er wordt een kilometervergoeding aangerekend van €0,35 per kilometer.