Aanmelden en tarieven

Wij starten altijd met een intake gesprek met de ouder(s) van het kind. Hier proberen we meer te weten te komen over het eigenlijke probleem. Daarnaast worden al enkele praktische zaken omtrent het onderzoek en de terugbetaling overlopen.

Vervolgens plannen we een datum voor een onderzoek. De duur van het onderzoek hangt af van het probleem dat het kind ervaart. Dit onderzoek is nodig voor ons als therapeuten om een goed beeld te krijgen van de vaardigheden het kind maar ook om een terugbetaling te kunnen bekomen. Naargelang de problemen en uw mutualiteit, worden deze bedragen deels terugbetaald.

Tenslotte wordt een moment vastgelegd om de resultaten van het onderzoek en de mogelijkheden in verband met terugbetaling te bespreken. Er wordt ook beslist of logopedische therapie al dan niet nodig is.

Aanmelden is mogelijk op verschillende manieren.

Tarieven Logopedie

60 min intake gesprek – €45
30 min onderzoek – €31,75
60 min bespreking onderzoek – €45
30 min therapie – €23,25
60 min therapie – €46,75

Annuleren – verplaatsen afspraken

Afspraken dienen minstens 24 uur  voor de afspraak geannuleerd te worden. Later dan dat worden annulaties aangerekend als consultatie.

Lezen, schrijven en rekenen

Bij sommige kinderen komt het leren lezen, schrijven en/of rekenen wat moeizamer op gang. Wij trachten deze kinderen te ondersteunen en te remediëren tijdens deze leerprocessen.

Wanneer er sprake is van een leerstoornis, zoals dyslexie, dysorthografie of dyscalculie, begeleiden wij naast het kind ook de ouders en de klas in het opstellen van STICORDI- maatregelen (Stimuleren, Compenseren, Remediëren, Differentiëren en Dispenseren).

Afwijkend mondgedrag (OMFT)

Mondademhaling, duim-, vinger- en/of speenzuigen, nagelbijten, foutieve
lip- en tonggewoonten in rust en tijdens het slikken en spreken zijn allemaal voorbeelden van afwijkend mondgedrag. Dit  kan zorgen voor een afwijkende tand- en/of kaakpositie. Binnen deze oromyofunctionele therapie (OMFT) leert het kind een correcte lipsluiting en tongpositie in rust en een juiste tongplaatsing tijdens het slikken en het spreken.

Hiervoor werken we nauw samen met onze osteopaat, gespecialiseerd in kaakklachten.

Typtien: cursus leren typen

Voor kinderen met lees- en schrijfproblemen kan het gebruik van een computer een oplossing bieden. Hiervoor is het vlot kunnen typen wenselijk. Via de Typtien methode kunnen kinderen blind leren typen zonder tijdsdruk en met behulp van verscheidene inputs (visueel, auditief, tactiel, …).

Tweemaal per jaar, tijdens de paasvakantie en de herfstvakantie, zijn kinderen vanaf 9 jaar welkom voor een Typtien cursus, mits voldoende inschrijvingen. De lesmomenten vinden elke voormiddag gedurende één week van maandag tot vrijdag plaats. De kostprijs bedraagt €150 waarbij een Typtienboekje en dagelijks fruit met drankje zijn inbegrepen.

Klik hier om uw kind in te schrijven voor een Typtiencursus