Aanmelden en tarieven

Wij starten altijd met een intake gesprek met de cliënt en zijn/haar naaste familieleden. Hier proberen we meer te weten te komen over het eigenlijke probleem. Daarnaast worden al enkele praktische zaken omtrent het onderzoek en de terugbetaling uitgelegd.

Indien nodig, plannen we een datum voor een onderzoek. De duur van het onderzoek hangt af van het probleem dat de cliënt ervaart. Dit onderzoek is nodig voor ons als therapeuten om een goed beeld te krijgen van de cliënt maar ook om een terugbetaling te kunnen bekomen. Naargelang de problemen en uw mutualiteit, worden deze bedragen deels terugbetaald.

Tenslotte wordt een moment vastgelegd om de resultaten van het onderzoek en de mogelijkheden in verband met terugbetaling te bespreken. Er wordt ook beslist of logopedische therapie al dan niet nodig is.

Aanmelden is mogelijk op verschillende manieren.

Tarieven Logopedie

60 min intake gesprek – €45
30 min onderzoek – €31,75
60 min bespreking onderzoek – €45
30 min therapie – €23,25
60 min therapie – €46,75
Huisbezoeken – €0,35/km bovenop de tarieven voor therapie

Tarieven Katrien Eerdekens (niet geconventioneerd)

60 min stemonderzoek met verslag – €100
30 min stemtherapie – €25

Annuleren – verplaatsen afspraken

Afspraken dienen minstens 24 uur  voor de afspraak geannuleerd te worden. Later dan dat worden annulaties aangerekend als consultatie.

Neurogene spraak- en taalstoornissen

Als gevolg van een niet-aangeboren hersenletsel (door trauma, beroerte, …) kunnen personen problemen vertonen met het begrijpen en produceren van taal (afasie) en/of het uitspreken van de taal (dysartrie en dyspraxie). Wij begeleiden deze cliënten zowel op de praktijk als aan huis.

De huisbezoeken vinden plaats in de regio Antwerpen (2000, 2018, 2020), Borgerhout, Deurne, Berchem en Wilrijk. Er wordt een kilometervergoeding aangerekend van €0,35 per kilometer.

Slikstoornissen

Slikproblemen bij volwassenen kunnen ontstaan omwille van een trauma of beroerte, maar ook door dementie, de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, ALS, hoofd- en halskanker, … . U kan bij ons terecht voor een slikevaluatie met een adviesgesprek en sliktherapie. Deze cliënten behandelen wij zowel op de praktijk als aan huis.

De huisbezoeken vinden plaats in de regio Antwerpen (2000, 2018, 2020), Borgerhout, Deurne, Berchem en Wilrijk. Er wordt een kilometervergoeding aangerekend van €0,35 per kilometer.

Afwijkende mondgewoonten (OMFT)

Mondademhaling, nagelbijten, foutieve tong- en lipgewoonten in rust en tijdens het slikken en spreken zijn allemaal voorbeelden van afwijkend mondgedrag. Dit kan zorgen voor een afwijkende tand- en/of kaakpositie. Binnen deze oromyofunctionele therapie (OMFT) leren we een correcte lipsluiting en tongpositie in rust en een juiste tongplaatsing tijdens het slikken en het spreken aan.

Hiervoor werken we nauw samen met onze osteopaat, gespecialiseerd in kaakklachten.


Ademhaling

Ademhalen is iets alledaags. Vaak zijn we er ons niets eens van bewust. Goed ademen is echter van levensbelang. Elke baby wordt geboren met de “natuurlijke adem- en stemreflex”. Dit wil zeggen dat elke baby zijn of haar stem op de juiste manier gebruikt en combineert met een lage buikademhaling. Mensen verliezen deze reflex gedurende het leven maar dat ondervinden we pas als er iets fout gaat of als ademen niet meer goed voelt.

Welke fysieke klachten kan je ervaren?

  • Ademhalingsproblemen,
  • Hyperventilatie
  • Paniekaanvallen
  • Stemproblemen: heesheid, spanning ter hoogte van je strottenhoofd, stemvermoeidheid
  • Nekpijn
  • Pijn aan het kaakgewricht

Welke mentale klachten kan je ervaren?

  • Gebrek aan zelfvertrouwen tijdens het spreken
  • Nervositeit
  • Angst voor een spreekopdracht of spreken in het dagelijks leven

Naast het aanleren van een goede ademhalingstechniek bij de logopedist, is het van belang dat de oorzaak wordt aangepakt. Daarom kan een samenwerking met onze osteopaat en/of psychologen aangewezen zijn.