Charlotte Schellen

Charlotte is naast coördinator van Logo+ ook werkzaam als logopediste en specialiseerde zich in slikstoornissen en neurogene spraak- en taalstoornissen. Daarnaast behandelt zij ook personen met een perifere aangezichtsverlamming en werkt ze met personen die afwijkend mondgedrag tijdens het slikken en spreken vertonen.

Opleiding en specialisaties

  • 2006-2009: Lessius Hogeschool, bachelor in de logopedie
  • 2009-2011: KULeuven, master in de logopedische wetenschappen
  • 2013-2015: Arteveldehogeschool, postgraduaat dysfagie
  • 2014: cursus McNeill Dysphagia Therapy
  • 2015: cursus OroMyoFunctionele Therapie
  • 2016: Arteveldehogeschool, cursus Mimetherapie
  • 2016-2018: Arteveldehogeschool, postgraduaat neurogene communicatiestoornissen
  • 2018: cursus Larynxmanipulatie

Publicaties

Schellen, C., Van den Steen, L., Beeckman, A., Van Nuffelen, G. (2016). Het effect van posterieure tongkrachttraining op anterieure en posterieure tongkracht bij gezonde, oudere proefpersonen. Logopedie, 29(2), 15-23.

Van den Steen, L., Van Nuffelen, G., Aerts, A., Schellen, C., Middag, C., Martens, J.P. & De Bodt, M. (2016). Betrouwbaarheid van de automatische analyse van spraakverstaanbaarheid van laryngectomiepatiënten binnen ASISTO. Logopedie, 29(4), 85-88.

Van den Steen, L., Schellen, C., Verstraelen, K., Beeckman, A.S., Vanderwegen, J., De Bodt, M. & Van Nuffelen, G. (2017). Tongue-strengthening exercises in healthy older adults: Specificity of bulb position and detraining effects. Dysphagia, 32(5).

Congres posters

Van Nuffelen, G., Van den Steen, L., Schellen, C., Verstraelen, K., Vanderwegen, J., Beeckman, A. (2016, februari). Specificity of anterior and posterior tongue strengthening exercises on tongue strength. Annual Meeting DRS, Tucson, Arizona.

Schellen, C., Van den Steen, L., Beeckman, A., Van Nuffelen, G. (2016, mei). Het effect van posterieure tongkrachttraining op anterieure en posterieure tongkracht bij gezonde, oudere proefpersonen. VVL-congres Gent.

Van Nuffelen, G., Van den Steen, L., Schellen, C., Verstraelen, K., Vanderwegen, J., Beeckman, A. (2016, oktober). Specificity of anterior and posterior tongue strengthening exercises on tongue strength. ESSD congress, Milaan.

Verenigingen

Charlotte is lid van de Belgian Society for Swallowing Disorders en maakt deel uit van hun ‘Teaching workgroup’