Stemtherapie bij transpersonen

Stemtherapie maakt de aanpassing van de stem, spraak en communicatiegedrag als gevolg van herhaalde training synchroon met de genderidentiteit van de patiënt.

“A woman’s voice is not just a higher male voice” (Mordaunt, M. 2006).

Met veel passie begeleiden we als logopedist en stemtherapeut transvrouwen tijdens de zoektocht naar hun ideale stemklank. Het hoofddoel van de stemtherapie is niet alleen het bekomen van een hogere toonhoogte, maar vooral het aanleren van een vrouwelijker geluid door de beheersing van zeer belangrijke aspecten: ‘hoofd’ resonantie en een vrouwelijk intonatiepatroon. De combinatie van deze twee elementen zal ervoor zorgen dat de fundamentele frequentie (toonhoogte) lichtjes zal stijgen op een gezonde manier.

Hoe jij je voelt over je stem na de stemtherapie zal uiteindelijk uitmaken of je nog zal kiezen voor stemchirurgie ter verhoging van de toonhoogte. Hoe beter en vrouwelijker je stemklank is voor de stemchirurgie, hoe beter de stem na de stemoperatie zal klinken.

Stemtherapie met of zonder stemoperatie?

Op basis van onze kennis en inzichten als logopedist/stemtherapeut, zijn we er van overtuigd dat onze patiënten moeten werken naar het bekomen van een gezonde stem en niet alleen een ‘acceptabele vrouwelijke stem met een hogere toonhoogte’. Daarom is het in sommige gevallen noodzakelijk om intensieve stemtherapie te combineren met stemchirurgie.

Als transvrouwen alleen aan de slag gaan met hun stem zonder een professionele coach, kan dit resulteren in oedeem, geïrriteerde stembanden door verkeerd stemgebruik en zelfs stembandknobbels. Dit is vaak het gevolg van verhoogde spanning en druk ter hoogte van het stemapparaat en dit proberen we samen te vermijden tijdens de stemtherapie.

Onze specifieke focus als logopedist is om je helpen om controle te verkrijgen over je eigen stem met cruciale aspecten als ademhaling, resonantie, intonatie, en de combinatie van deze aspecten met een natuurlijke non-verbale communicatie als vrouw.