Charlotte Formesyn

Charlotte heeft haar roeping als logopediste gevonden met haar grote passie voor stemstoornissen en neurogene spraak- en taalstoornissen.

Opleiding en specialisaties

 • 2014 – 2017: Thomas More Hogeschool, bachelor in de logopedie
 • 2018: Arteveldehogeschool, opleiding eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen
 • 2018 – 2019: Thomas More, Postgraduaat Stem
 • 2019: LAX VOX® intensieve workshop o.l.v. Katrien Eerdekens en Gert Leunen
 • 2019: Workshop articulatie o.l.v. Bernadette Timmermans
 • 2019: Flowball workshop o.l.v. Lieve Jansen
 • 2019: Cursus manuele facilitatietechnieken van de larynx, Thomas More Hogeschool o.l.v. Annelies Labaere & Dirk Vanneste
 • 2020: Basiscursus OMFT o.l.v. Berry Verlinden & Liset Maas
 • 2020: Workshop Vibrant Voice Technique o.l.v. Gert Leunen
 • 2020 – 2022: Arteveldehogeschool, Postgraduaat Neurogene Communicatiestoornissen
 • 2022: Communicatievriendelijke vragenlijsten voor personen met afasie, Thomas More Hogeschool o.l.v. Ruth Dalemans & Nicole ter Wal
 • 2022: Mimetherapie bij een perifere aangezichtsverlamming, Artevelde Hogeschool Gent, o.l.v. Carien Beurskens en Liesbet Desmet
 • 2022: Langdurig hoesten en kuchen: wat kunnen logopedisten voor deze patiënten betekenen, Thomas More Hogeschool o.l.v. Greet Meyers