Charlotte Formesyn

Charlotte heeft haar roeping als logopediste gevonden met haar grote passie voor stemstoornissen en neurogene spraak- en taalstoornissen.

Opleiding en specialisaties

  • 2014 – 2017: Thomas More Hogeschool, bachelor in de logopedie
  • 2018: Arteveldehogeschool, opleiding eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen
  • 2018 – 2019: Thomas More, Postgraduaat Stem
  • 2019: LAX VOX® intensieve workshop
  • 2020 – 2022: Arteveldehogeschool, Postgraduaat Neurogene Communicatiestoornissen