Charlotte Schellen

Charlotte is naast coördinator van Logo+ ook werkzaam als logopediste en specialiseerde zich in slikstoornissen en neurogene spraak- en taalstoornissen.
Daarnaast behandelt zij ook volgende problematieken:

 • Perifere aangezichtsverlamming
 • Supragastrisch boeren
 • Rumineren
 • Aerofagie
 • Afwijkend mondgedrag tijdens het slikken en spreken

Opleiding en specialisaties

 • 2006-2009: Lessius Hogeschool, bachelor in de logopedie
 • 2009-2011: Katholieke Universiteit Leuven, master in de logopedische en audiologische wetenschappen
 • 2013-2015: Arteveldehogeschool, postgraduaat dysfagie
 • 2014: cursus McNeill Dysphagia Therapy
 • 2015: cursus OroMyoFunctionele Therapie
 • 2016: Arteveldehogeschool, cursus Mimetherapie
 • 2016: Arteveldehogeschool, opleiding eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen
 • 2016-2018: Arteveldehogeschool, postgraduaat neurogene communicatiestoornissen
 • 2018: Tweedaagse FEES-course door Susan Langmore
 • 2018: Cursus larynxmanipulatie, Einders educatie
 • 2019: Acceptance & Commitment Therapy, ACT Academie
 • 2019: Osteopathy & vocal problems (larynxmanipulatie) o.l.v. Jakob Lieberman (Panta Rhei)
 • 2020: Kinesiotaping binnen de logopedische praktijk
 • 2022: Manuele therapie, Stephen King
 • 2023: Workshop Polyvagaal Theorie voor Logopedisten, Bert Van Puymbroek
 • 2023: Studiedag Tongriemproblematiek door Charlotte Van Belle (Respire Clinic)
 • 2023: Temporomandibulaire disfunctie binnen de logopedische praktijk, Artevelde hogeschool Gent

Publicaties

Schellen, C., Van den Steen, L., Beeckman, A., Van Nuffelen, G. (2016). Het effect van posterieure tongkrachttraining op anterieure en posterieure tongkracht bij gezonde, oudere proefpersonen. Logopedie, 29(2), 15-23.

Van den Steen, L., Van Nuffelen, G., Aerts, A., Schellen, C., Middag, C., Martens, J.P. & De Bodt, M. (2016). Betrouwbaarheid van de automatische analyse van spraakverstaanbaarheid van laryngectomiepatiënten binnen ASISTO. Logopedie, 29(4), 85-88.

Van den Steen, L., Schellen, C., Verstraelen, K., Beeckman, A.S., Vanderwegen, J., De Bodt, M. & Van Nuffelen, G. (2017). Tongue-strengthening exercises in healthy older adults: Specificity of bulb position and detraining effects. Dysphagia, 32(5).

Congres posters

Van Nuffelen, G., Van den Steen, L., Schellen, C., Verstraelen, K., Vanderwegen, J., Beeckman, A. (2016, februari). Specificity of anterior and posterior tongue strengthening exercises on tongue strength. Annual Meeting DRS, Tucson, Arizona.

Schellen, C., Van den Steen, L., Beeckman, A., Van Nuffelen, G. (2016, mei). Het effect van posterieure tongkrachttraining op anterieure en posterieure tongkracht bij gezonde, oudere proefpersonen. VVL-congres Gent.

Van Nuffelen, G., Van den Steen, L., Schellen, C., Verstraelen, K., Vanderwegen, J., Beeckman, A. (2016, oktober). Specificity of anterior and posterior tongue strengthening exercises on tongue strength. ESSD congress, Milaan.

Presentaties

Schellen, C. (2018, april). How to implement dysphagia therapy in private practice: pitfalls and solutions. Mondelinge presentatie op The 4th Congres of The Belgian Society for Swallowing Disorders, Erasmus ziekenhuis te Brussel.

Schellen, C. (2019, maart). Dysfagietherapie in een zelfstandige praktijk: hindernissen en oplossingen. Mondelinge presentatie op het VVL-Congres, ICC te Gent.

Webinar voor professionals ‘Logopedie bij supragastrisch boeren’.

Webinar voor professionals ‘Logopedie bij aerofagie’.

Webinar voor professionals ‘Logopedie bij rumineren’.

Verenigingen

Charlotte is een boardmember van de Belgian Society for Swallowing Disorders.