Iris Craenen

Iris behandelt spraak-, taal- en leerstoornissen. Elke begeleiding pakt ze op een speelse manier aan, waarbij ze oog heeft voor de interesses van ieder kind.

Opleiding en specialisaties

2015 – 2018: Thomas More Hogeschool, Bachelor in de logopedie

2018 – 2019: Karel de Grote Hogeschool, Bachelor na Bachelor Buitengewoon Onderwijs (stage in type 9, ASS)