Iris Craenen

Iris behandelt spraak-, taal- en leerstoornissen. Elke begeleiding pakt ze op een speelse manier aan, waarbij ze oog heeft voor de interesses van ieder kind.

Opleiding en specialisaties

  • 2015 – 2018: Thomas More Hogeschool, Bachelor in de logopedie
  • 2018 – 2019: Karel de Grote Hogeschool, Bachelor na Bachelor Buitengewoon Onderwijs (stage in type 9, ASS)
  • 2020: Basiscursus OroMyoFunctionele Therapie
  • 2020: Hodson & Paden – Onderzoek en behandeling van onverstaanbare kinderen
  • 2020 – 2021: Artevelde Hogeschool, postgraduaat autisme
  • 2020: Project ImPACT – Trainen van sociaal-communicatieve vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis
  • 2021: Vorming Thuistaalonderzoek bij meertalige kinderen, Thomas More Hogeschool
  • 2022: Taal- en/of autismespectrumstoornis? Aanknopingspunten voor differentiële diagnostiek, Joke Vandereet
  • 2022: Eetproblemen en autisme, Thomas Fondelli
  • 2022-2024: Thomas More Hogeschool, Postgraduaat Leerstoornissen