Merel Dillen

Merel is een gedreven logopediste die kinderen met spraak-, taal- en leerstoornissen behandelt. Met veel enthousiasme, empathie en een persoonlijke aanpak probeert ze een verschil te maken voor elke patiënt die ze begeleidt op een speelse en motiverende manier.

Opleiding en specialisaties

  • 2016 – 2022: Katholieke Universiteit Leuven, Master in de logopedische Wetenschappen
  • 2019 – 2022: Katholieke Universiteit Leuven, Educatieve Master in de Gezondheidswetenschappen
    (NT2, Biologie en Medische Wetenschappen)
  • 2022: Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 1000 – Hilde Heuninck
  • 2023: OMFT-1 basiscursus – Liset Maas-houtekamer en Maaike Selten-pijpe
  • 2023: Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson & Paden en andere’ o.l.v. Ingrid Herreman
  • 2024: RekenTrapperS in het 1ste, 2de en 3de leerjaar, Eureka
  • 2024: Spelling en taal 1ste tot 4de leerjaar, Lezen en spelling voor leerlingen met dyslexie en taalproblemen, Eureka