Kaak-, nek- en halsproblematieken

Onze osteopaat heeft, naast de algemene osteopathie, een bijzondere interesse in de nek-, kaak- en halsregio. Zij werkt dan ook samen met de logopedisten gespecialiseerd in slik- en stemtherapie.

Volgende klachten kunnen in dit gebied voorkomen en behandeld worden:

  • Nek

Pijn ter hoogte van de nek, al dan niet gepaard met hoofdpijnen
Stijfheid, acute blokkaden, gespannen halsspieren, …

  • Kaak

Spanning en pijn ter hoogte van de kaken
Krakende/knarsende geluiden van de kaken bij het kauwen
Pijnlijke/vermoeide kaakspieren
Gespannen mondbodem of tong
Oorsuizen/tinnitus, …

  • Hals

Slik- en stemklachten (vermoeide stem/heesheid),
Gevoel van brok in de keel, globus gevoel, …