Aanmelden en tarieven

Wij starten altijd met een intake gesprek met de ouder(s) van het kind. Hier proberen we meer te weten te komen over het eigenlijke probleem. Daarnaast worden al enkele praktische zaken omtrent het onderzoek en de terugbetaling overlopen.

Vervolgens plannen we een datum voor een onderzoek. De duur van het onderzoek hangt af van het probleem dat het kind ervaart. Dit onderzoek is nodig voor ons als therapeuten om een goed beeld te krijgen van de vaardigheden het kind maar ook om een terugbetaling te kunnen bekomen. Naargelang de problemen en uw mutualiteit, worden deze bedragen deels terugbetaald.

Tenslotte wordt een moment vastgelegd om de resultaten van het onderzoek en de mogelijkheden in verband met terugbetaling te bespreken. Er wordt ook beslist of logopedische therapie al dan niet nodig is.

Aanmelden is mogelijk op verschillende manieren.

Tarieven Logopedie

60 min intake gesprek – €45
30 min onderzoek – €32,83
60 min bespreking onderzoek – €45
30 min therapie – €24,06
60 min therapie – €48,32

Annuleren – verplaatsen afspraken

Afspraken dienen minstens 24 uur  voor de afspraak geannuleerd te worden. Later dan dat worden annulaties aangerekend als consultatie.

Lezen, schrijven en rekenen

Bij sommige kinderen komt het leren lezen, schrijven en/of rekenen wat moeizamer op gang. Wij trachten deze kinderen te ondersteunen en te remediëren tijdens deze leerprocessen.

Wanneer er sprake is van een leerstoornis, zoals dyslexie, dysorthografie of dyscalculie, begeleiden wij naast het kind ook de ouders en de klas in het opstellen van STICORDI- maatregelen (Stimuleren, Compenseren, Remediëren, Differentiëren en Dispenseren).

Taalontwikkeling

Soms ontwikkelt de taal van een kind wat trager dan je zou verwachten. De eerste woordjes laten op zich wachten, er worden rond 2 jaar nog geen woorden gecombineerd tot korte zinnetjes, … 

Bij andere kinderen merken we een atypische taalontwikkeling. Het kind ondervindt woordvindingsmoeilijkheden, spreekt woorden verkeerd uit, begrijpt niet alles wat er gezegd wordt, heeft problemen met het juist gebruiken van klanken, kan moeilijk beurtnemen in een gesprek, … Dan spreken we van een taalontwikkelingsstoornis.

Binnen onze taaltherapie gaan we samen met de ouders op zoek naar de sterke en zwakke vaardigheden van het kind. Bij kinderen onder de 3 jaar starten we voornamelijk met ouderbegeleiding. Hiervoor gebruiken we onder andere onze online cursus ’Taalmaatjes’. Zo kan je als ouder thuis zelf aan de slag om de taalontwikkeling zo goed mogelijk te stimuleren.

Individuele taaltherapie is al mogelijk vanaf 2 jaar. We werken op maat van het kind een therapieplan uit waarbij taalinhoud, taalvorm en taalgebruik al spelend aan bod komen.