Aanmelden en tarieven

Wij starten altijd met een intake gesprek met de ouder(s) van het kind. Hier proberen we meer te weten te komen over het eigenlijke probleem. Daarnaast worden al enkele praktische zaken omtrent het onderzoek en de terugbetaling overlopen.

Vervolgens plannen we een datum voor een onderzoek. De duur van het onderzoek hangt af van het probleem dat het kind ervaart. Dit onderzoek is nodig voor ons als therapeuten om een goed beeld te krijgen van de vaardigheden het kind maar ook om een terugbetaling te kunnen bekomen. Naargelang de problemen en uw mutualiteit, worden deze bedragen deels terugbetaald.

Tenslotte wordt een moment vastgelegd om de resultaten van het onderzoek en de mogelijkheden in verband met terugbetaling te bespreken. Er wordt ook beslist of logopedische therapie al dan niet nodig is.

Aanmelden is mogelijk via het contactformulier.

Tarieven Logopedie

Intake gesprek (per 30 min) – €27,5
Onderzoek (per 30 min) – €33,42
Bespreking onderzoek (per 30 min) – €27,5
Therapie 30 min – €28,55
Therapie 60 min – €57,34
Adviesgesprek taalontwikkeling / meertaligheid in de opvoeding (per 30 min) –  €27,5

Annuleren – verplaatsen afspraken

Afspraken dienen minstens 24 uur  voor de afspraak geannuleerd te worden. Later dan dat worden annulaties aangerekend als consultatie.

Lezen, schrijven en rekenen

Bij sommige kinderen komt het leren lezen, schrijven en/of rekenen wat moeizamer op gang. Wij trachten deze kinderen te ondersteunen en te remediëren tijdens deze leerprocessen.

Wanneer er sprake is van een leerstoornis, zoals dyslexie, dysorthografie of dyscalculie, begeleiden wij naast het kind ook de ouders en de klas in het opstellen van STICORDI- maatregelen (Stimuleren, Compenseren, Remediëren, Differentiëren en Dispenseren).

Taalontwikkeling

Soms ontwikkelt de taal van een kind wat trager dan je zou verwachten. De eerste woordjes laten op zich wachten, er worden rond 2 jaar nog geen woorden gecombineerd tot korte zinnetjes, … 

Bij andere kinderen merken we een atypische taalontwikkeling. Het kind ondervindt woordvindingsmoeilijkheden, spreekt woorden verkeerd uit, begrijpt niet alles wat er gezegd wordt, heeft problemen met het juist gebruiken van klanken, kan moeilijk beurtnemen in een gesprek, … Dan spreken we van een taalontwikkelingsstoornis.

Binnen onze taaltherapie gaan we samen met de ouders op zoek naar de sterke en zwakke vaardigheden van het kind. Bij kinderen onder de 3 jaar starten we met ouderbegeleiding.

Individuele taaltherapie is al mogelijk vanaf 2 jaar. We werken op maat van het kind een therapieplan uit waarbij taalinhoud, taalvorm en taalgebruik al spelend aan bod komen.