Aanmelden en opstarten therapie

We starten met een intake gesprek met de ouder(s) van het kind. Hier proberen we meer te weten te komen over het eigenlijke probleem. Daarnaast worden al enkele praktische zaken omtrent het onderzoek en de terugbetaling overlopen.

Vervolgens plannen we een datum voor een onderzoek. De duur van het onderzoek hangt af van het probleem dat het kind ervaart. Dit onderzoek is nodig voor ons als therapeuten om een goed beeld te krijgen van de vaardigheden het kind maar ook om een terugbetaling te kunnen bekomen. Naargelang de problemen en uw mutualiteit, worden deze bedragen deels terugbetaald.

Tenslotte wordt een moment vastgelegd om de resultaten van het onderzoek en de mogelijkheden in verband met terugbetaling te bespreken. Er wordt ook beslist of logopedische therapie al dan niet nodig is.

Aanmelden is mogelijk via het contactformulier.

Annuleren – verplaatsen afspraken

Afspraken dienen minstens 48 uur  voor de afspraak geannuleerd te worden. Later dan dat worden annulaties aangerekend als consultatie.

Tarieven Logopedie
Al onze logopedisten zijn gedeconventioneerd.

Intake gesprek (60 min) – €70
Bespreking onderzoek (per 30 min) – €35
Onderzoek (per 30min) – €52
Therapie 30min – €41

Heb je een verhoogde tegemoetkoming? Dan gelden onderstaande tarieven voor onderzoek en therapie:
Onderzoek (per 30 min) – €42,75
Therapie 30 min – €36,14
Therapie 60 min – €72,59

Taalontwikkeling

Soms ontwikkelt de taal van een kind wat trager dan je zou verwachten. De eerste woordjes laten op zich wachten, er worden rond 2 jaar nog geen woorden gecombineerd tot korte zinnetjes, … 

Bij andere kinderen merken we een atypische taalontwikkeling. Het kind ondervindt woordvindingsmoeilijkheden, spreekt woorden verkeerd uit, begrijpt niet alles wat er gezegd wordt, heeft problemen met het juist gebruiken van klanken, kan moeilijk beurtnemen in een gesprek, … Dan spreken we van een taalontwikkelingsstoornis.

Binnen onze taaltherapie gaan we samen met de ouders op zoek naar de sterke en zwakke vaardigheden van het kind. Bij kinderen onder de 3 jaar starten we met ouderbegeleiding.

Individuele taaltherapie is al mogelijk vanaf 2 jaar. We werken op maat van het kind een therapieplan uit waarbij taalinhoud, taalvorm en taalgebruik al spelend aan bod komen.

Ouderbegeleiding (ImPACT)

Voor jonge kinderen die moeilijk leren communiceren, is ouderbegeleiding de beste manier om hen te helpen. Dit heet indirecte therapie. De logopedist helpt de ouder om met zijn kind te oefenen. Jij oefent tijdens de therapie met je kind. De logopedist helpt jou. Zo kan jij thuis verder oefenen.

Kinderen leren taal van hun ouders. Jij bent de hele dag bij je kind en spreekt vele uren met hen. Via ouderbegeleiding leer jij technieken om je kind beter te helpen. Tijdens korte momenten met de logopedist leer jij hoe je de hele dag met jouw kind kan oefenen. Dit geeft de beste resultaten op lange termijn.

Op onze praktijk gebruiken wij het programma ImPACT. Met ImPACT werk je op 4 domeinen:

 • Sociale betrokkenheid – een voorwaarde voor communicatie
  Vb: oogcontact, lachen, gedeelde aandacht
 • Sociale imitatie – nodig om nieuwe vaardigheden te leren
  Vb: wijzen, spelen, taal
 • Communicatie – verbaal en non-verbaal
  Vb: woordjes, wijzen om iets te vragen
 • Spel – kinderen leren via spel taal en sociale vaardigheden
  Vb: doe-alsof-spelletjes

Voor wie kan ImPACT gebruikt worden?

 • Jonge kinderen met sociaal-communicatieve moeilijkheden
 • Kinderen met (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis (ASS)

Wat kan je verwachten?

 • Technieken stap voor stap leren
 • Jij oefent elke sessie met jouw kind
 • 2 keer per week 30min of 1 keer per week 60min bij de logopedist
 • Ongeveer 44 (30min) of 22 (60min) sessies
 • Individuele begeleiding door een logopedist

Hoe ziet een sessie eruit?

 • Huiswerk bespreken
 • Nieuwe techniek uitleggen
 • Logopedist doet kort voor
 • Jij oefent met je kind en krijgt feedback
 • Nieuw huiswerk bespreken

Hoortraining

Dove of slechthorende kinderen zijn nog volop in ontwikkeling. Door het gehoorverlies verlopen de hoor- en de taalontwikkeling anders dan bij
horende kinderen. Ze ondervinden talige moeilijkheden, zoals een beperkte woordenschat en het maken van fouten tegen de taalvorm. Verder hebben ze problemen met het correct gebruiken van verschillende spraakklanken.

Binnen de hoortraining werken we samen met de ouders aan het trainen van de spraak en taal van hun kind. Ook de hoortontwikkeling wordt verder gestimuleerd, door te werken op verschillende hoorniveaus, in verschillende oefenomstandigheden en met verschillend oefenmateriaal. Dit volgens de principes van De Luisterkubus en met aandacht voor het leren omgaan met een eventuele hooraanpassing. Dit alles gebeurt steeds op een speelse manier en op het niveau van het kind.