Hoortraining

Dove of slechthorende kinderen zijn nog volop in ontwikkeling. Door het gehoorverlies verlopen de hoor- en de taalontwikkeling anders dan bij
horende kinderen. Ze ondervinden talige moeilijkheden, zoals een beperkte woordenschat en het maken van fouten tegen de taalvorm. Verder hebben ze problemen met het correct gebruiken van verschillende spraakklanken.

Binnen de hoortraining werken we samen met de ouders aan het trainen van de spraak en taal van hun kind. Ook de hoortontwikkeling wordt verder gestimuleerd, door te werken op verschillende hoorniveaus, in verschillende oefenomstandigheden en met verschillend oefenmateriaal. Dit volgens de principes van De Luisterkubus en met aandacht voor het leren omgaan met een eventuele hooraanpassing. Dit alles gebeurt steeds op een speelse manier en op het niveau van het kind.