Ouderbegeleiding (ImPACT)

Voor jonge kinderen die moeilijk leren communiceren, is ouderbegeleiding de beste manier om hen te helpen. Dit heet indirecte therapie. De logopedist helpt de ouder om met zijn kind te oefenen. Jij oefent tijdens de therapie met je kind. De logopedist helpt jou. Zo kan jij thuis verder oefenen.

Kinderen leren taal van hun ouders. Jij bent de hele dag bij je kind en spreekt vele uren met hen. Via ouderbegeleiding leer jij technieken om je kind beter te helpen. Tijdens korte momenten met de logopedist leer jij hoe je de hele dag met jouw kind kan oefenen. Dit geeft de beste resultaten op lange termijn.

Op onze praktijk gebruiken wij het programma ImPACT. Met ImPACT werk je op 4 domeinen:

 • Sociale betrokkenheid – een voorwaarde voor communicatie
  Vb: oogcontact, lachen, gedeelde aandacht
 • Sociale imitatie – nodig om nieuwe vaardigheden te leren
  Vb: wijzen, spelen, taal
 • Communicatie – verbaal en non-verbaal
  Vb: woordjes, wijzen om iets te vragen
 • Spel – kinderen leren via spel taal en sociale vaardigheden
  Vb: doe-alsof-spelletjes

Voor wie kan ImPACT gebruikt worden?

 • Jonge kinderen met sociaal-communicatieve moeilijkheden
 • Kinderen met (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis (ASS)

Wat kan je verwachten?

 • Technieken stap voor stap leren
 • Jij oefent elke sessie met jouw kind
 • 2 keer per week 30min of 1 keer per week 60min bij de logopedist
 • Ongeveer 44 (30min) of 22 (60min) sessies
 • Individuele begeleiding door een logopedist

Hoe ziet een sessie eruit?

 • Huiswerk bespreken
 • Nieuwe techniek uitleggen
 • Logopedist doet kort voor
 • Jij oefent met je kind en krijgt feedback
 • Nieuw huiswerk bespreken