Lezen, schrijven en rekenen

Bij sommige kinderen komt het leren lezen, schrijven en/of rekenen wat moeizamer op gang. Wij trachten deze kinderen te ondersteunen en te remediëren tijdens deze leerprocessen.

Daarnaast begeleiden we ook de ouders en de klas in het opstellen van aangepaste maatregelen.