Lezen, schrijven en rekenen

Bij sommige kinderen komt het leren lezen, schrijven en/of rekenen wat moeizamer op gang. Wij trachten deze kinderen te ondersteunen en te remediëren tijdens deze leerprocessen.

Wanneer er sprake is van een leerstoornis, zoals dyslexie, dysorthografie of dyscalculie, begeleiden wij naast het kind ook de ouders en de klas in het opstellen van STICORDI- maatregelen (Stimuleren, Compenseren, Remediëren, Differentiëren en Dispenseren).