Psychologische Begeleiding

Psychotherapie is een manier om psychische en emotionele bezorgdheden aan te pakken en de mentale gezondheid zo goed mogelijk te herstellen. Hiernaast is het ook van belang om de al aanwezige krachten/kwaliteiten te stimuleren. Therapie biedt een ruimte waar iemand kan stilstaan bij zichzelf en bij hoe iemand betekenis verleent aan gebeurtenissen in zijn of haar leven. Dit perspectief kan bijdragen aan welzijn en geluk of dit net in de weg staan.

Daarnaast kan het ook van belang zijn om in contact te komen met de gevoelens die bij deze gebeurtenissen horen. Om goed te kunnen werken tijdens een therapie is het nodig dat er een veilig en vertrouwd kader gecreëerd wordt en dat een authentiek en respectvol contact centraal staat. Verder wordt er ondersteuning aangeboden in het zoeken naar eigen oplossingen door te leren kijken naar dingen op een andere manier, patronen te herkennen/doorbreken en pijnlijke gevoelens te verwerken. De therapieruimte kan gezien worden als een plaats waarin geëxploreerd kan worden hoe mensen hun leven willen vormgeven.

Veelvoorkomende thema’s zijn:

  • Emotionele problemen: depressie, stress, hooggevoeligheid, angst – en spanningsklachten, zelfverminking, burnout, zingevingsvragen, innerlijke conflicten en hechtingsproblemen
  • Relatie: communicatieproblemen, de impact van Autisme Spectrum Stoornis (Asperger) op een relatie, bezorgdheden rond intimiteit en verbondenheid, verwerking en herstel na bedrog, oplopende conflicten en verschillende verwachtingen.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kan je mailen/bellen naar:

jente@logo-plus.be
03/344 69 91