Stemproblemen

Wanneer de stem frequent foutief gebruikt wordt of er verstorende factoren inspelen op de stem (zoals reflux, allergie, terugkerende respiratoire problemen,…) kunnen er oedeem, geïrriteerde stembanden of stembandknobbeltjes ontstaan. Deze uiten zich in heesheid die soms gepaard gaat met vervelende secundaire symptomen (zoals slikklachten, globusgevoel, stemvermoeidheid,…). Kinderen en jongeren die zulke problemen ervaren, kunnen in onze kinderpraktijk terecht voor stemtherapie. Hierbij leren ze om hun stem op een juiste manier te gebruiken en de capaciteiten van hun stemapparaat optimaal te benutten, zonder hun grenzen te overschrijden. Deze therapie reikt zowel gedragsmatige als functionele adviezen en oefeningen aan.