Taalontwikkeling

Soms ontwikkelt de taal van een kind wat trager dan je zou verwachten. De eerste woordjes laten op zich wachten, er worden rond 2 jaar nog geen woorden gecombineerd tot korte zinnetjes, … 

Bij andere kinderen merken we een atypische taalontwikkeling. Het kind ondervindt woordvindingsmoeilijkheden, spreekt woorden verkeerd uit, begrijpt niet alles wat er gezegd wordt, heeft problemen met het juist gebruiken van klanken, kan moeilijk beurtnemen in een gesprek, … Dan spreken we van een taalontwikkelingsstoornis.

Binnen onze taaltherapie gaan we samen met de ouders op zoek naar de sterke en zwakke vaardigheden van het kind. Bij kinderen onder de 3 jaar starten we met ouderbegeleiding.

Individuele taaltherapie is al mogelijk vanaf 2 jaar. We werken op maat van het kind een therapieplan uit waarbij taalinhoud, taalvorm en taalgebruik al spelend aan bod komen.

Aanmelden en tarieven

Wij starten met een intake gesprek met de cliënt en zijn/haar naaste familieleden. Hier proberen we meer te weten te komen over het eigenlijke probleem. Daarnaast worden al enkele praktische zaken omtrent het onderzoek en de terugbetaling uitgelegd.

Indien nodig, plannen we een datum voor een onderzoek. De duur van het onderzoek hangt af van het probleem dat de cliënt ervaart. Dit onderzoek is nodig voor ons als therapeuten om een goed beeld te krijgen van de cliënt maar ook om een terugbetaling te kunnen bekomen. Naargelang de problemen en uw mutualiteit, worden deze bedragen deels terugbetaald.

Tenslotte wordt een moment vastgelegd om de resultaten van het onderzoek en de mogelijkheden in verband met terugbetaling te bespreken. Er wordt ook beslist of logopedische therapie al dan niet nodig is.

Aanmelden is mogelijk via het contactformulier.

Tarieven Logopedie

Intake gesprek (per 30 min) – €30
Onderzoek (per 30 min) – €40,54
Bespreking onderzoek (per 30 min) – €30
Therapie 30 min – €33,40
Therapie 60 min – €67,07
Huisbezoeken – €0,37/km bovenop de tarieven voor therapie

Tarieven Logopedie Charlotte Schellen en Katrien Eerdekens (niet geconventioneerd)

Stemonderzoek – €100
Onderzoek (per 30 min) – €40
Therapie 30 min – €35

Annuleren – verplaatsen afspraken

Afspraken dienen minstens 48 uur  voor de afspraak geannuleerd te worden. Later dan dat worden annulaties aangerekend als consultatie.

Neurogene spraak- en taalstoornissen

Als gevolg van een niet-aangeboren hersenletsel (door trauma, beroerte, …) of een progressieve neurologische aandoening (ziekte van Parkinson,
ALS, MS, …) kan iemand problemen vertonen in de communicatie. Door de neurologische oorzaak spreken we dan van een ‘neurogene communicatiestoornis’.

Wanneer het begrijpen, produceren, lezen en/of schrijven van taal moeizaam verloopt, noemen we dit afasie. Bij specifieke moeilijkheden in het uitspreken van de taal, kan er sprake zijn van dysartrie of dyspraxie.

Binnen onze logopedische therapie richten we ons op het optimaliseren van de communicatie naar gelang de noden en mogelijkheden van de cliënt. Dit kan door functietraining en strategietraining. Ook de communicatiepartners van de cliënt betrekken we in dit proces. Zo proberen we de kwaliteit van leven voor de cliënt en zijn omgeving naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen. Read more

Slikstoornissen

Dysfagie of een slikstoornis kan ontstaan omwille van bepaalde aandoeningen zoals hoofd- en halskanker, de ziekte van Parkinson, een trauma of beroerte, multiple sclerose, ALS, … . Hierbij kan je bepaalde klachten ervaren zoals voedsel dat (gedeeltelijk) in de mond achter blijft, hoesten voor,  tijdens of na het
slikken, voedsel dat in de keel blijft steken en ademnood. Ook (stressgerelateerde) spanningsklachten kunnen zorgen voor het gevoel van een krop in de keel en moeizamer slikken.  Je kan bij ons terecht voor een slikevaluatie met een adviesgesprek en sliktherapie. We bekijken welke revaliderende oefeningen nuttig kunnen zijn en zoeken samen naar eventuele compensatietechnieken om het slikken zo veilig mogelijk te laten verlopen. Hiervoor werken we samen met de neus-, keel- en oorarts.

Deze problematiek behandelen wij zowel op de praktijk als aan huis. De huisbezoeken vinden plaats in de regio Antwerpen (2000, 2018, 2020), Borgerhout, Deurne, Berchem en Wilrijk. Hiervoor wordt een kilometervergoeding aangerekend.

Algemene osteopathie

Osteopathie is een holistische geneeswijze waarbij de oorzaak van de klacht wordt onderzocht en behandeld via manuele technieken. Het doel van de osteopaat is bewegingsverliezen in het bewegingssysteem (gewrichten, spieren, pezen, ligamenten,…), het orgaansysteem en het cranio-sacraal systeem (schedel, ruggenmerg, heiligbeen en staartbeen) van het lichaam te herstellen zodat de functie verbetert en zo de klachten verminderen. De osteopaat werkt dus niet alleen op de aanwezige symptomen maar ook op de oorzaak van de klacht. Dit allesomvattend naar een optimaal functioneren van het lichaam. De osteopaat ondersteunt hierbij de gezondheid en bestrijdt geen ziekte.

U kan zonder doorverwijzing van een (huis)arts rechtstreeks bij de osteopaat terecht. Wat niet wil zeggen dat de osteopaat een vervanger van de (huis)arts is.

U kan bij de osteopaat terecht voor de volgende klachten:

 • Bewegingssysteem
  Gewrichten: tennis – en golferselleboog, frozen shoulder, artrose, peesontstekingen/overbelasting van pezen, knieklachten, enkel- en voetklachten, …
  Nek en rugklachten: whiplash, trapeziussyndroom, acute blokkaden, lumbago, chronische lage rugpijn, hernia, bulging, bekkeninstabiliteit, …
  Spieren: fibromyalgie, krampen, …
  Zenuwen: uitstralingsgevoel/tintelingen naar de handen of voeten, carpaal tunnel syndroom, ischialgie, …
  Lymfe en bloedvaten: zware benen, vermoeide benen, oedeem, …
 • Orgaansysteem
  Spijsverteringsklachten: zware maag, reflux, darmkrampen, prikkelbare darmsyndroom, constipatie, diarree, …
  Luchtwegen: astma, chronische sinusitis
 •  Cranio-sacraal systeem
  Schedel/hoofd: spanningshoofdpijn, migraine, oorsuizen/tinnitus, trigeminusneuralgie, kaakproblematieken, …
  Heiligbeen en staartbeen: bekkeninstabilteit, blokkade ter hoogte van het bekken, pijn ter hoogte van het bekken, …