Ouderbegeleiding (ImPACT)

Voor jonge kinderen die moeilijk leren communiceren, is ouderbegeleiding de beste manier om hen te helpen. Dit heet indirecte therapie. De logopedist

helpt de ouder om met zijn kind te oefenen. Jij oefent tijdens de therapie met je kind. De logopedist helpt jou. Zo kan jij thuis verder oefenen.

Kinderen leren taal van hun ouders. Jij bent de hele dag bij je kind en spreekt vele uren met hen. Via ouderbegeleiding leer jij technieken om je kind beter te helpen. Tijdens korte momenten met de logopedist leer jij hoe je de hele dag met jouw kind kan oefenen. Dit geeft de beste resultaten op lange termijn.

Op onze praktijk gebruiken wij het programma ImPACT. Met ImPACT werk je op 4 domeinen:

 • Sociale betrokkenheid – een voorwaarde voor communicatie
  Vb: oogcontact, lachen, gedeelde aandacht
 • Sociale imitatie – nodig om nieuwe vaardigheden te leren
  Vb: wijzen, spelen, taal
 • Communicatie – verbaal en non-verbaal
  Vb: woordjes, wijzen om iets te vragen
 • Spel – kinderen leren via spel taal en sociale vaardigheden
  Vb: doe-alsof-spelletjes

Voor wie kan ImPACT gebruikt worden?

 • Jonge kinderen met sociaal-communicatieve moeilijkheden
 • Kinderen met (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis (ASS)

Wat kan je verwachten?

 • Technieken stap voor stap leren
 • Jij oefent elke sessie met jouw kind
 • Ongeveer 35 sessies
 • 2 keer per week een half uur bij de logopedist
 • Individuele begeleiding door een logopedist

Hoe ziet een sessie eruit?

 • Huiswerk bespreken
 • Nieuwe techniek uitleggen
 • Logopedist doet kort voor
 • Jij oefent met je kind en krijgt feedback
 • Nieuw huiswerk bespreken

Aanmelden en tarieven

Wij starten met een intake gesprek met de cliënt en zijn/haar naaste familieleden. Hier proberen we meer te weten te komen over het eigenlijke probleem. Daarnaast worden al enkele praktische zaken omtrent het onderzoek en de terugbetaling uitgelegd.

Indien nodig, plannen we een datum voor een onderzoek. De duur van het onderzoek hangt af van het probleem dat de cliënt ervaart. Dit onderzoek is nodig voor ons als therapeuten om een goed beeld te krijgen van de cliënt maar ook om een terugbetaling te kunnen bekomen. Naargelang de problemen en uw mutualiteit, worden deze bedragen deels terugbetaald.

Tenslotte wordt een moment vastgelegd om de resultaten van het onderzoek en de mogelijkheden in verband met terugbetaling te bespreken. Er wordt ook beslist of logopedische therapie al dan niet nodig is.

Aanmelden is mogelijk via het contactformulier.

Tarieven Logopedie
Al onze logopedisten zijn gedeconventioneerd. Hierdoor verschillen de bedragen per logopedist.

Tarieven Charlotte Schellen
Onderzoek (per 30min) – €51
Therapie 30min – €40

Tarieven Katrien Eerdekens
Stemonderzoek – €100
Therapie 30min – €42

Tarieven Charlotte Formesyn en Helena Glorieux
Onderzoek (per 30min) – €48
Therapie 30min – €38

Overige
Intake gesprek / adviesgesprek / bespreking onderzoek (per 30 min) – €30
Verplaatsingsonkosten bij huisbezoek postcodes 2600, 2000, 2018 en 2020 – €3,5/sessie
Verplaatsingsonkosten bij huisbezoek postcodes 2100, 2140 en 2610 – €5/sessie

Heb je een verhoogde tegemoetkoming? Dan gelden onderstaande tarieven voor onderzoek en therapie:
Onderzoek (per 30 min) – €36,5
Therapie 30 min – €30,86
Therapie 60 min – €61,98

Annuleren – verplaatsen afspraken

Afspraken dienen minstens 48 uur  voor de afspraak geannuleerd te worden. Later dan dat worden annulaties aangerekend als consultatie.

Neurogene spraak- en taalstoornissen

Als gevolg van een niet-aangeboren hersenletsel (door trauma, beroerte, …) of een progressieve neurologische aandoening (ziekte van Parkinson,
ALS, MS, …) kan iemand problemen vertonen in de communicatie. Door de neurologische oorzaak spreken we dan van een ‘neurogene communicatiestoornis’.

Wanneer het begrijpen, produceren, lezen en/of schrijven van taal moeizaam verloopt, noemen we dit afasie. Bij specifieke moeilijkheden in het uitspreken van de taal, kan er sprake zijn van dysartrie of dyspraxie.

Binnen onze logopedische therapie richten we ons op het optimaliseren van de communicatie naar gelang de noden en mogelijkheden van de cliënt. Dit kan door functietraining en strategietraining. Ook de communicatiepartners van de cliënt betrekken we in dit proces. Zo proberen we de kwaliteit van leven voor de cliënt en zijn omgeving naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen. Read more

Slikstoornissen

Dysfagie of een slikstoornis kan ontstaan omwille van bepaalde aandoeningen zoals hoofd- en halskanker, de ziekte van Parkinson, een trauma of beroerte, multiple sclerose, ALS, … . Hierbij kan je bepaalde klachten ervaren zoals voedsel dat (gedeeltelijk) in de mond achter blijft, hoesten voor,  tijdens of na het
slikken, voedsel dat in de keel blijft steken en ademnood. Ook (stressgerelateerde) spanningsklachten kunnen zorgen voor het gevoel van een krop in de keel en moeizamer slikken.  Je kan bij ons terecht voor een slikevaluatie met een adviesgesprek en sliktherapie. We bekijken welke revaliderende oefeningen nuttig kunnen zijn en zoeken samen naar eventuele compensatietechnieken om het slikken zo veilig mogelijk te laten verlopen. Hiervoor werken we samen met de neus-, keel- en oorarts.

Deze problematiek behandelen wij zowel op de praktijk als aan huis. De huisbezoeken vinden plaats in de regio Antwerpen (2000, 2018, 2020), Borgerhout, Deurne, Berchem en Wilrijk. Hiervoor wordt een kilometervergoeding aangerekend.

Algemene osteopathie

Osteopathie is een holistische geneeswijze waarbij de oorzaak van de klacht wordt onderzocht en behandeld via manuele technieken. Het doel van de osteopaat is bewegingsverliezen in het bewegingssysteem (gewrichten, spieren, pezen, ligamenten,…), het orgaansysteem en het cranio-sacraal systeem (schedel, ruggenmerg, heiligbeen en staartbeen) van het lichaam te herstellen zodat de functie verbetert en zo de klachten verminderen. De osteopaat werkt dus niet alleen op de aanwezige symptomen maar ook op de oorzaak van de klacht. Dit allesomvattend naar een optimaal functioneren van het lichaam. De osteopaat ondersteunt hierbij de gezondheid en bestrijdt geen ziekte.

U kan zonder doorverwijzing van een (huis)arts rechtstreeks bij de osteopaat terecht. Wat niet wil zeggen dat de osteopaat een vervanger van de (huis)arts is.

U kan bij de osteopaat terecht voor de volgende klachten:

 • Bewegingssysteem
  Gewrichten: tennis – en golferselleboog, frozen shoulder, artrose, peesontstekingen/overbelasting van pezen, knieklachten, enkel- en voetklachten, …
  Nek en rugklachten: whiplash, trapeziussyndroom, acute blokkaden, lumbago, chronische lage rugpijn, hernia, bulging, bekkeninstabiliteit, …
  Spieren: fibromyalgie, krampen, …
  Zenuwen: uitstralingsgevoel/tintelingen naar de handen of voeten, carpaal tunnel syndroom, ischialgie, …
  Lymfe en bloedvaten: zware benen, vermoeide benen, oedeem, …
 • Orgaansysteem
  Spijsverteringsklachten: zware maag, reflux, darmkrampen, prikkelbare darmsyndroom, constipatie, diarree, …
  Luchtwegen: astma, chronische sinusitis
 •  Cranio-sacraal systeem
  Schedel/hoofd: spanningshoofdpijn, migraine, oorsuizen/tinnitus, trigeminusneuralgie, kaakproblematieken, …
  Heiligbeen en staartbeen: bekkeninstabilteit, blokkade ter hoogte van het bekken, pijn ter hoogte van het bekken, …