Aanmelden en opstarten therapie

Wij starten met een intake gesprek met de cliënt en zijn/haar naaste familieleden. Hier proberen we meer te weten te komen over het eigenlijke probleem. Daarnaast worden al enkele praktische zaken omtrent het onderzoek en de terugbetaling uitgelegd.

Indien nodig, plannen we een datum voor een onderzoek. De duur van het onderzoek hangt af van het probleem dat de cliënt ervaart. Dit onderzoek is nodig voor ons als therapeuten om een goed beeld te krijgen van de cliënt maar ook om een terugbetaling te kunnen bekomen. Naargelang de problemen en uw mutualiteit, worden deze bedragen deels terugbetaald.

Tenslotte wordt een moment vastgelegd om de resultaten van het onderzoek en de mogelijkheden in verband met terugbetaling te bespreken. Er wordt ook beslist of logopedische therapie al dan niet nodig is.

Aanmelden is mogelijk via het contactformulier.

Annuleren – verplaatsen afspraken

Afspraken dienen minstens 48 uur  voor de afspraak geannuleerd te worden. Later dan dat worden annulaties aangerekend als consultatie.

Tarieven Logopedie
Al onze logopedisten zijn gedeconventioneerd.

Intake gesprek (60 min) – €70
Bespreking onderzoek (per 30 min) – €35
Onderzoek (per 30min) – €52
Therapie 30min – €41

Heb je een verhoogde tegemoetkoming? Dan gelden onderstaande tarieven voor onderzoek en therapie:
Onderzoek (per 30 min) – €42,75
Therapie 30 min – €36,14
Therapie 60 min – €72,59

Neurogene spraak- en taalstoornissen

Als gevolg van een niet-aangeboren hersenletsel (door trauma, beroerte, …) of een progressieve neurologische aandoening (ziekte van Parkinson,
ALS, MS, …) kan iemand problemen vertonen in de communicatie. Door de neurologische oorzaak spreken we dan van een ‘neurogene communicatiestoornis’.

Wanneer het begrijpen, produceren, lezen en/of schrijven van taal moeizaam verloopt, noemen we dit afasie. Bij specifieke moeilijkheden in het uitspreken van de taal, kan er sprake zijn van dysartrie of dyspraxie.

Binnen onze logopedische therapie richten we ons op het optimaliseren van de communicatie naar gelang de noden en mogelijkheden van de cliënt. Dit kan door functietraining en strategietraining. Ook de communicatiepartners van de cliënt betrekken we in dit proces. Zo proberen we de kwaliteit van leven voor de cliënt en zijn omgeving naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen. Read more

Slikstoornissen

Dysfagie of een slikstoornis kan ontstaan omwille van bepaalde aandoeningen zoals hoofd- en halskanker, de ziekte van Parkinson, een trauma of beroerte, multiple sclerose, ALS, … . Hierbij kan je bepaalde klachten ervaren zoals voedsel dat (gedeeltelijk) in de mond achter blijft, hoesten voor,  tijdens of na het
slikken, voedsel dat in de keel blijft steken en ademnood. Ook (stressgerelateerde) spanningsklachten kunnen zorgen voor het gevoel van een krop in de keel en moeizamer slikken.  Je kan bij ons terecht voor een slikevaluatie met een adviesgesprek en sliktherapie. We bekijken welke revaliderende oefeningen nuttig kunnen zijn en zoeken samen naar eventuele compensatietechnieken om het slikken zo veilig mogelijk te laten verlopen. Hiervoor werken we samen met de neus-, keel- en oorarts.

Deze problematiek behandelen wij zowel op de praktijk als aan huis. De huisbezoeken vinden plaats in de regio Antwerpen (2000, 2018, 2020), Borgerhout, Deurne, Berchem en Wilrijk. Hiervoor wordt een kilometervergoeding aangerekend.