Globus en andere spanningsklachten in de keel

Wanneer je ‘een brok in de keel’ hebt of het gevoel dat er een bol in je keel zit kan er sprake zijn van een globusgevoel.

De meeste mensen ervaren dit wel eens bij spannende gebeurtenissen. Indien dit gevoel aanhoudt, vaak aanwezig is of zelfs pijnlijk is, is het raadzaam dit te laten behandelen. Globus kan immers leiden tot stemklachten of moeilijkheden met slikken.

De oorzaak van globus en andere spanningsklachten kan multifactorieel zijn. Vaak is aanhoudende stress een belangrijke trigger. Maar ook een slechte lichaamshouding of blokkades in het schouder-, hals- en/of nekgebied of een verkeerd stemgebruik kunnen mee een rol spelen.

De logopedist schat aan de hand van een eerste gesprek in welke verdere stappen nodig zijn. Bij een globusgevoel werken we vaak samen met onze osteopaat en/of psycholoog, afhankelijk van de oorzaak van de klachten.