Mimetherapie bij perifere aangezichtsverlamming

Mimetherapie is een behandelmethode, gericht op het optimaal herstel van restverschijnselen na een perifere aangezichtsverlamming (facialis paralyse). De patiënt leert hierbij controle te krijgen over de bewegingen van de aangezichtsspieren tijdens gelaatsuitdrukkingen, praten, eten en drinken.