Uitspraak en articulatiecoaching

Vereist jouw job een verzorgde uitspraak zonder dialectische invloeden? Krijg je soms te horen dat je binnensmonds spreekt of wil je je uitspraak verbeteren?

Met deze vragen kan je terecht bij een logopedist/stemcoach. Zij zal volgende zaken met jou aanpakken:

  • De klinkers, tweeklanken en medeklinkers correct uitspreken
  • De wederzijdse invloed van spraakklanken op elkaar,  verduidelijken en hiermee rekening houden in je spraak
  • Open en pittig articuleren 
  • Je stem naar voren projecteren en je bereik vergroten
  • Levendig intoneren 

Door deze verschillende belangrijke factoren binnen de spraakverstaanbaarheid te trainen, zal je in staat zijn om je boodschap op een aangename en efficiënte manier over te brengen.