Neurogene spraak- en taalstoornissen

Als gevolg van een niet-aangeboren hersenletsel (door trauma, beroerte, …) of een progressieve neurologische aandoening (ziekte van Parkinson,
ALS, MS, …) kan iemand problemen vertonen in de communicatie. Door de neurologische oorzaak spreken we dan van een ‘neurogene communicatiestoornis’.

Wanneer het begrijpen, produceren, lezen en/of schrijven van taal moeizaam verloopt, noemen we dit afasie. Bij specifieke moeilijkheden in het uitspreken van de taal, kan er sprake zijn van dysartrie of dyspraxie.

Binnen onze logopedische therapie richten we ons op het optimaliseren van de communicatie naar gelang de noden en mogelijkheden van de cliënt. Dit kan door functietraining en strategietraining. Ook de communicatiepartners van de cliënt betrekken we in dit proces. Zo proberen we de kwaliteit van leven voor de cliënt en zijn omgeving naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen.Wij begeleiden deze cliënten zowel op de praktijk als aan huis.

De huisbezoeken vinden plaats in de regio Antwerpen (2000, 2018, 2020), Borgerhout, Deurne, Berchem en Wilrijk.
Hiervoor wordt een kilometervergoeding aangerekend.