Ademhaling, Globusgevoel & Supragastrisch boeren

Ademhalen is iets alledaags. Vaak zijn we er ons niets eens van bewust. Goed ademen is echter van levensbelang.

Ademhaling

Elke baby wordt geboren met de “natuurlijke adem- en stemreflex”. Dit wil zeggen dat elke baby zijn of haar stem op de juiste manier gebruikt en combineert met een lage buikademhaling. Mensen verliezen deze reflex gedurende het leven maar dat ondervinden we pas als er iets fout gaat of als ademen niet meer goed voelt.

Welke fysieke klachten kan je ervaren?

  • Ademhalingsproblemen,
  • Hyperventilatie
  • Paniekaanvallen
  • Stemproblemen: heesheid, spanning ter hoogte van je strottenhoofd, stemvermoeidheid
  • Nekpijn
  • Pijn aan het kaakgewricht

Welke mentale klachten kan je ervaren?

  • Gebrek aan zelfvertrouwen tijdens het spreken
  • Nervositeit
  • Angst voor een spreekopdracht of spreken in het dagelijks leven

Naast het aanleren van een goede ademhalingstechniek bij de logopedist, is het van belang dat de oorzaak wordt aangepakt. Daarom kan een samenwerking met onze osteopaat en/of psycholoog aangewezen zijn.

Globusgevoel

Wanneer je ‘een brok in de keel’ hebt of het gevoel dat er een bol in je keel zit kan er sprake zijn van een globusgevoel. De meeste mensen ervaren dit wel eens bij spannende gebeurtenissen. Indien dit gevoel aanhoudt, vaak aanwezig is of zelfs pijnlijk is, is het raadzaam dit te laten behandelen. De logopedist schat aan de hand van een eerste gesprek in welke verdere stappen nodig zijn. Bij een globusgevoel werken we samen met onze osteopaat en/of psycholoog.

Supragastrisch boeren

Ervaar je overmatig boeren gedurende heel de dag of bij stressvolle momenten? Is dit plots ontstaan en heb je geen idee hoe dit komt? Vaak hebben we dan te maken met supragastrisch of bovenmaags boeren. Tijdens onze logopedische therapie leer je om dit boeren terug onder controle te leren krijgen. Hiervoor werken we ook samen met onze osteopaat en/of psycholoog.