Aanmelden en tarieven

Er wordt steeds gestart met een kennismakingsgesprek om de hulpvraag te beluisteren en de wederzijdse verwachtingen af te stemmen.

Daarnaast wordt besproken of je een goed gevoel hebt bij onze samenwerking. Dit vormt de start voor het opbouwen van een therapeutische relatie en vertrouwensband die beiden belangrijke fundamenten vormen voor een geslaagde begeleiding. Op het einde van dit kennismakingsgesprek wordt samen besproken met de therapeut of jullie de begeleiding samen verder zetten of een collega-therapeut jou beter kan verder helpen.

Beroepsgeheim

De inhoud van een therapie is strikt vertrouwelijk. Zonder het uitdrukkelijk akkoord van de cliënt wordt geen informatie doorgegeven aan partners, familieleden of andere partijen.

Multidisciplinaire werking

In het belang van de behandeling kan het zinvol zijn te overleggen met andere professionals die instaan voor uw welzijn. In overleg met en mits goedkeuring van de cliënt kan, indien aangewezen, telefonisch overleg plaatsvinden met bijvoorbeeld huisarts, psychiater, of andere partijen. Binnen Logo+ wordt vanzelfsprekend ook ruimte gemaakt voor teamoverleg indien dat gewenst is.

Meer informatie verkrijgen of het maken van een afspraak is mogelijk op verschillende manieren:

Tarieven

Individuele sessie (60 minuten) – €65

De begeleiding komt in aanmerking voor een tegemoetkoming bij verscheidene mutualiteiten uitgezonderd de Christelijke Mutualiteit. Het bedrag varieert tussen de verschillende fondsen maar komt ongeveer neer op een tegemoetkoming van 10 euro bij de eerste 10 – 12 sessies. Je dient hiervoor een formulier te downloaden op de website van de mutualiteit waar je bent bij aangesloten.

Annuleren – verplaatsen afspraken

Afspraken dienen minstens 48 uur  voor de afspraak geannuleerd te worden. Later dan dat worden annulaties aangerekend als consultatie (€65).